Cenník

PREVENTÍVNA STOMATOLÓGIA

 
Komplexné vstupné vyšetrenie 0€
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 30€
Preventívna stomatologická prehliadka 0€
Akútne vyšetrenie na žiadosť pacienta 15€
Ošetrenie dieťaťa do 20 minút (adaptácia) alebo bez možnosti ošetrenia 20€
Intraorálna RTG snímka 10€
2D röntgen zubov (OPG) 25€
3D CT snímka 60€
Krátky administratívny výkon 10€
Ošetrenie mimo pracovnej doby 40€
Koferdam 12€
Optragate 10€
Intraligamentózna anestézia (mepivastesin , septanest) 10€

DENTÁLNA HYGIENA A BIELENIE ZUBOV

 
Komplexná dentálna hygiena vrátane pieskovania - odstránenie zubného kameňa a pigmentačných škvŕn ultrazvukom 55€
Kombinované bielenie zubov (purewhitening) 300€

CHIRURGICKÁ STOMATOLÓGIA

 
Extrakcia jedného trvalého koreňa 30€
Extrakcia mliečneho zuba 25€ 
Extrakcia jedného trvalého zuba  50€ 
Komplikovaná extrakcia jedného trvalého zuba  80€
Extrakcia zuba múdrosti  150€
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti  200€
Sutura (šitie extrakčnej rany)  15€
Chirurgická kontrola na žiadosť pacienta  15€ 
Gingivektómia jeden zub 30€
Výber stehov  10€

ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA

 
Fotokompozitná výplň 1 plôška 40€
Fotokompozitná výplň 2 plôšky 60€
Fotokompozitná výplň 3 plôšky 80€
Rekonštrukcia (dostavba zuba) 120€ 
Vysokoestetická fotokompozitná fazeta (frontálny úsek) 120€
Clipflow 10€ 
Detská plomba  30€ 
Pečatenie zuba  20€
Použitie MTA/Biodentínu 45€
Príplatok za ošetrenie pod mikroskopom  30€
ENDO1  
Primárne endodonticky ošetrenie (RVG, odstránenie kariézneho dentínu, trepánacia, mechanicko-chemická preparacia KK 40€
ENDO2  
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 40€
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 45€
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba  55€
ENDO3  
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - definitívne 60€
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba - definitívne 75€
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba - definitivne 100€
Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 70€
Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 85€
Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba 100€
Čap s dostavbou 1KK 80€
Čap s dostavbou 2KK 95€ 
Čap s dostavbou 3KK 120€

PROTETICKÁ STOMATOLÓGIA

 
V cene protetických prác je preparácia zubov, odtlačky na dočasné korunky, dočasná provizórna práca, anestéza, lepenie trvalej protetickej práce.  
Kovokeramická korunka 220€ 
Zirkónová korunka 320€
E-max keramická korunka/fazeta 350€
Nočná dlaha (jedno zuboradie) 100€ 
Stiahnutie korunky (počíta sa za každú korunku) 15€
Nacementovanie korunky 15€
Intraorálny scan 75€ 
Flexi snímateľná náhrada 550€
Totálna snímatelná náhrada 450€
Rebazácia protézy 100€
Úprava/zábrus protézy v ambulancii  20€